1. Noron.vn
  2. Nhà Hồ và siêu đại bác Thổ Nhĩ Kỳ?

Nhà Hồ và siêu đại bác Thổ Nhĩ Kỳ?

Quá trình nam tiến của dân tộc Việt có thể đã được đẩy mạnh vào thời nhà Hồ. Cơ bản ba cha con Quý Ly, Nguyên Trừng và Hán Thương là một team khá ăn ý. Ngay khi đoạt ngôi nhà Trần là họ tấn công Champa luôn.

Hồ Hán Thương thân chinh vượt đường xa, đánh bại vua Chăm Ba Đích. Ông này sợ quá phải dâng voi trắng, voi đen và nộp một phần Quảng Nam nếu nhà Hồ tha cho. Hồ Quý Ly sợ có mỗi Chế Bồng Nga chứ đâu ngán Champa, tiếp tục ra yêu sách rằng nhập bắc Quảng Ngãi vào đế quốc Đại Ngu thì trẫm mới rút quân. Ba Đích đành phải giao sổ đỏ lại rồi di tản dân chúng vào nam.

Nhưng ngay năm sau Hán Thương lại tiếp tục đóng thuyền chiến để đánh tiếp. 200 ngàn quân Đại Ngu bao vây kinh thành Đồ Bàn 9 tháng, hết lương mới rút về. Quý Ly trăn trở làm sao có 100 vạn quân để đánh giặc phương bắc, và hầu như những ngày làm thái thượng hoàng ông dành thời gian để nâng cấp quân đội.

Hoàng đế Hán Thương chế ra Cổ Lâu Thuyền, vừa nguỵ trang như tàu chở lương, vừa đánh nhau được. Loại thuyền này có hai đáy, một để lắp "động cơ" là hàng chục tay chèo, còn lại để giấu lính. Anh trai Nguyên Trừng của vua thì gắn đầy súng Thần Cơ trên thuyền. Muốn làm cường quốc thì xưa nay chưa thấy nước nào yếu về hải quân, anh em Hồ gia hiểu điều này.

Giặc Minh ăn cắp được công nghệ của Đại Ngu nên cho ra đời đội quân súng pháo cực mạnh. Tế súng là phải tế Trừng. Trướcmình nghe một thuyết nói rằng súng Thần Cơ của Hồ Nguyên Trừng qua Trung Quốc rồi theo con đường tơ lụa cũ sang phương Tây. Đế chế Ottoman đã sử dụng công thức này để tạo nên siêu đại bác Basilica dài 8 mét để bắn vỡ những bức tường vĩ đại của đô thành Constantinople. Theo bạn điều này có thực không? Vì sao?

Từ khóa: