1. Noron.vn
  2. [Bạn có biết] Mộ Nguyễn Bặc?

[Bạn có biết] Mộ Nguyễn Bặc?

Nơi an nghỉ của Định quốc công Nguyễn Bặc, bạn thân vua Đinh Tiên Hoàng, sinh cùng năm, mất cùng năm. Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Người ta nói rằng ông là thủy tổ của dòng họ Nguyễn tại Việt Nam hiện nay, là ông tổ của Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ánh và có thể là của các bạn mang họ Nguyễn bây giờ.

Địa chỉ viếng mộ: xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình.