Từ sketching đến một sản phẩm hoàn chỉnh - qua những bước nào?

  1. Kiến trúc

Quy trình cụ thể của một dự án kiến trúc/xây dựng như thế nào? Từ những bước đầu tiên là ý tưởng hay sketching đến khi công trình hoàn thành, qua những khâu nào?

Từ khóa: 

kiến trúc

,

sketching

,

kiến trúc