Tư vấn chọn nghề?

  1. Phong cách sống

Em năm nay 31 tuổi ở Bắc Ninh. Trước đây em học ngành cơ khí đại học thủy lợi. Ra trường em xin được vào một công ty khai thác thủy lợi của nhà nước. Sau một thời gian dài làm việc ở đó em thấy mình không phát triển được thêm kỹ năng nào cả và cũng thấy mình không phù hợp với môi trường đó. Hiện tại em đang xin nghỉ không lương một thời gian để tìm hướng đi mới. Trong thời gian này em đang đi sửa chữa điện lạnh( gọi là sửa chữa nhưng chủ yếu làm phụ thôi vì em chưa có kinh nghiệm ). Em rất muốn học được một nghề nào đó phù hợp có thể hướng tới tương lai lâu dyvaf mang lại thu nhập ổn định. Nhờ chuyên gia tư vấn giúp em. Em rất cám ơn!

Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn lên những website về việc làm tìm những công việc tại Bắc Ninh. Mình thấy ở BN nhiều vị trí kỹ thuật cơ khí. Đi theo hướng làm engineer cũng khá ổn định. Nên làm tại các công ty nước ngoài, phúc lợi và công việc ổn định hơn. Nếu sau này có chuyển việc cũng dễ hơn.Trả lời

Bạn lên những website về việc làm tìm những công việc tại Bắc Ninh. Mình thấy ở BN nhiều vị trí kỹ thuật cơ khí. Đi theo hướng làm engineer cũng khá ổn định. Nên làm tại các công ty nước ngoài, phúc lợi và công việc ổn định hơn. Nếu sau này có chuyển việc cũng dễ hơn.Anh/chị nên nêu ra mức thu nhập ổn định mad anh/chị mong muốn chứ.