Bạn nghĩ gì về cái chết và sự chết?

  1. Phong cách sống

1. Sự chết cũng giống như việc bạn thay bộ y phục khi nó đã cũ mòn, chứ không phải là một cái gì đang hoàn toàn chấm dứt. 
2. Để chết tốt, cần phải sống tốt.
3. Người ta thường khinh suất về sự chết và cứ nghĩ: "Ôi, hơi đâu mà lo cho mệt, ai rồi cũng phải chết, chuyện đó tự nhiên quá mà Tôi thì khỏi lo." Nhưng đó chỉ là lý thuyết, đến khi sắp chết mới biết không phải là chuyện đơn giản.
4. Cuộc đời không phải chấm dứt với cái chết, và quả thực còn có một đời ở sau cuộc đời. 
5. Chết là một huyền bí lớn rộng, nhưng có hai điều ta có thể nói về nó:
- Điều tuyệt đối chắc chắn là ta sẽ chết.
- Ta không chắc khi nào hoặc bằng cách nào ta sẽ chết.
6. Không một nơi nào trên thế giới mà thần chết không thể tìm được chúng ta.
7. Cái chết là người bạn chân thành và tốt nhất của loài người.


Lúc trước, mình có đọc định nghĩa về CHẾT của tác giả Nhật Chiêu như thế này:
CHẾT là Chờ Hết
Death is Waiting for the End.
Bạn có sợ chết không? Bạn nghĩ cái chết có thân thiện hay không? Liệu sẽ như thế nào khi chúng ta chết?
Từ khóa: 

sống chết

,

cái chết

,

sự chết

,

phong cách sống

Hôm qua em có được join một cái workshop về "Hiểu về cái Chết" , trong đó bạn speaker định nghĩa về cái chết là lúc mà "Linh hồn rời khỏi thể xác", tức là cái chết đó là cái chết về thể xác chứ linh hồn thì vẫn tồn tại ở một dạng khác. Nó được thoát xác và có một chuỗi hoat động để chờ tái sinh, mỗi linh hồn lại có một dạng khác và tái sinh để có những bài học trong trường đời khác nhau.

Nói chung em nghe thấy cũng hay mà cũng hơi confuse.

Về cái chết thì em nghĩ rằng cái chết của mình sẽ ko đáng sợ bằng cái chết của người thân mà mình yêu thương. 

Trả lời

Hôm qua em có được join một cái workshop về "Hiểu về cái Chết" , trong đó bạn speaker định nghĩa về cái chết là lúc mà "Linh hồn rời khỏi thể xác", tức là cái chết đó là cái chết về thể xác chứ linh hồn thì vẫn tồn tại ở một dạng khác. Nó được thoát xác và có một chuỗi hoat động để chờ tái sinh, mỗi linh hồn lại có một dạng khác và tái sinh để có những bài học trong trường đời khác nhau.

Nói chung em nghe thấy cũng hay mà cũng hơi confuse.

Về cái chết thì em nghĩ rằng cái chết của mình sẽ ko đáng sợ bằng cái chết của người thân mà mình yêu thương.