Tuổi thọ trung bình của loài chó là bao lâu

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Trung bình từ 10-15 năm
Trả lời
Trung bình từ 10-15 năm