1. Khoa học

Ung thư phát triển trong cơ thể chúng ta như thế nào?

Ung thư - ai cũng biết về căn bệnh này. Biết là một chuyện, và hiểu về nó lại là chuyện khác.

Bạn thường nghe nhiều người ra rả suốt ngày về vấn đề ung thư. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ nhìn nhận nó một cách sâu sắc hơn một chút và sẽ tìm hiểu thêm vài loại di căn phổ biến qua video sau:

Nhớ bật phụ đề đấy!

[Ung thư tiến triển trong cơ thể khỏe mạnh như thế nào]

https://www.youtube.com/watch?v=BmFEoCFDi-w&t=4s

[Vẫn là về ung thư, nhưng là video có nội dung khác một chút]

https://www.youtube.com/watch?v=OcigJn8UJNQ&t=0s&index=5&list=PLRDoJPEUE9UKAeHDYoc8KujDBLQV3uJVG


Từ khóa: y học, ung thư, di căn, Khoa học

Cảm ơn bạn nhé

Trả lời

Cảm ơn bạn nhé