Ưu điểm của mô hình gieo trồng thẳng đứng?

  1. Nông nghiệp

Ngoài tiết kiệm diện tích, thì ưu điểm nổi bật của nông trại gieo trồng thẳng đứng là gì?

Từ khóa: 

nông nghiệp

giải pháp này thật thú vị


Trả lời

giải pháp này thật thú vị


Mô hình này rất phù hợp với cư dân đô thị, không những tiết kiệm diện tích, mà còn tiết kiệm nước, ít phải tưới tắn. Tôi mong mô hình này sẽ được nhân rộng trong tương lai.


Công nghệ canh tác nông trại theo chiều thẳng hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng nông nghiệp trong tương lai gần.


Cấu trúc của một trang trại thẳng đứng.


Ưu điểm của nông trại thẳng đứng là sử dụng hiệu quả không gian đô thị. Các loại cây xếp trồng lên nhau trong tòa nhà để tiết kiệm diện tích.Nông trại này có thể canh tác quanh năm, thậm chí cả khu vực phi nhiệt đới.