Vai trò của Văn học dân gian đối với con người Việt Nam ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đối với người Việt Nam, văn học dân gian là nguồn sữa trong lành nuôi dưỡng bao thế hệ trẻ lớn lên trong chiếc nôi tre Việt Nam, trong tiếng ru ầu ơ dân tộc. Văn học dân gian không chỉ góp phần thể hiện đời sống lao động và tâm hồn người dân mà còn là mảnh đất màu mỡ chắp cánh cho vườn hoa tình yêu tỏa hương khoe sắc. Qua văn học dân gian ta cảm nhận rõ hơn sự kỳ diệu của ngôn ngữ tình yêu , thấy yêu thương hơn gốc lúa vườn rau, thương hơn cuộc sống quanh ta.
Trả lời
Đối với người Việt Nam, văn học dân gian là nguồn sữa trong lành nuôi dưỡng bao thế hệ trẻ lớn lên trong chiếc nôi tre Việt Nam, trong tiếng ru ầu ơ dân tộc. Văn học dân gian không chỉ góp phần thể hiện đời sống lao động và tâm hồn người dân mà còn là mảnh đất màu mỡ chắp cánh cho vườn hoa tình yêu tỏa hương khoe sắc. Qua văn học dân gian ta cảm nhận rõ hơn sự kỳ diệu của ngôn ngữ tình yêu , thấy yêu thương hơn gốc lúa vườn rau, thương hơn cuộc sống quanh ta.