Tác giả Hồ Anh Thái có những tác phẩm nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Chàng trai ở bến đợi xe (1985) * Phía sau vòm trời (1986) * Vẫn chưa tới mùa đông (1986) * Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987) * Người đàn bà trên đảo (1988) * Những cuộc kiếm tìm (1988) * Mai phục trong đêm hè (1989) * Trong sương hồng hiện ra (1990) * Mảnh vỡ của đàn ông (1993) * Người đứng một chân (1995) * Lũ con hoang (1995) * Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998) * Họ trở thành nhân vật của tôi (2000) * Tự sự 265 ngày (2001) * Cõi người rung chuông tận thế (2002) * Bốn lối vào nhà cười (2005) * Đức Phật, nàng Sivitri và tôi * Mười lẻ một đêm (2006) * Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) * Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009) * SBC là săn bắt chuột (2011) * Dấu về gió xóa (2012) * Người bên này trời bên ấy: Tập truyện ngắn (2013) * Những đứa con rải rác trên đường (2014). * Tự kể (2016) * Lang thang trong chữ (2016). * Hồ Anh Thái - Kịch (2017).
Trả lời
* Chàng trai ở bến đợi xe (1985) * Phía sau vòm trời (1986) * Vẫn chưa tới mùa đông (1986) * Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987) * Người đàn bà trên đảo (1988) * Những cuộc kiếm tìm (1988) * Mai phục trong đêm hè (1989) * Trong sương hồng hiện ra (1990) * Mảnh vỡ của đàn ông (1993) * Người đứng một chân (1995) * Lũ con hoang (1995) * Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998) * Họ trở thành nhân vật của tôi (2000) * Tự sự 265 ngày (2001) * Cõi người rung chuông tận thế (2002) * Bốn lối vào nhà cười (2005) * Đức Phật, nàng Sivitri và tôi * Mười lẻ một đêm (2006) * Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) * Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009) * SBC là săn bắt chuột (2011) * Dấu về gió xóa (2012) * Người bên này trời bên ấy: Tập truyện ngắn (2013) * Những đứa con rải rác trên đường (2014). * Tự kể (2016) * Lang thang trong chữ (2016). * Hồ Anh Thái - Kịch (2017).