vấn đề sinh viên ngành Xã Hội Học có đam mê với ngành?những lo lắng của sinh viên ngành Xã Hội Học khi ra trường?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thực sự việc bàn đến việc đam mê của sinh viên ngành xã hội học là một vấn đề không thể trả lời rõ ràng nhưng để xác định vào ngành xã hội học đa số sinh viên đã có ít nhiều niềm vui đến với xã hội học,nhưng những năm gần đây việc vào khoa xã hội học trở nên dễ dàng .Có những sinh viên chỉ vì trượt các nguyện vọng cao hơn ngành xã hội học nên mới lựa chọn vào khoa,chính vì điều đó nên đam mê đối với ngành xã hội học cũng vơi bớt đi ,hứng thú về ngành cũng mất dần ,nhiều sinh viên của ngành chưa xác định rõ mục tiêu của bản thân khi ra trường.Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ,vẫn có những sinh viên,các bạn có niềm đam mê lớn với ngành xã hội học,các bạn học và tìm hiểu ngành một cách nghiêm túc thực sự.
Trả lời
Thực sự việc bàn đến việc đam mê của sinh viên ngành xã hội học là một vấn đề không thể trả lời rõ ràng nhưng để xác định vào ngành xã hội học đa số sinh viên đã có ít nhiều niềm vui đến với xã hội học,nhưng những năm gần đây việc vào khoa xã hội học trở nên dễ dàng .Có những sinh viên chỉ vì trượt các nguyện vọng cao hơn ngành xã hội học nên mới lựa chọn vào khoa,chính vì điều đó nên đam mê đối với ngành xã hội học cũng vơi bớt đi ,hứng thú về ngành cũng mất dần ,nhiều sinh viên của ngành chưa xác định rõ mục tiêu của bản thân khi ra trường.Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ,vẫn có những sinh viên,các bạn có niềm đam mê lớn với ngành xã hội học,các bạn học và tìm hiểu ngành một cách nghiêm túc thực sự.