1. Văn hóa

Văn hoá nhường đường cho xe đưa đón trẻ em ở Mỹ

Việt Nam nên có quy định đây là xe ưu tiên các bạn nhỉ


Từ khóa: văn hóa

Việt Nam mình làm gì có xe ưu tiên a ơi. Cứu thương, cứu hỏa gì đấy đi đường vẫn phải đợi đến lượt hết, làm gì có ai nhường đâu.

Trả lời

Việt Nam mình làm gì có xe ưu tiên a ơi. Cứu thương, cứu hỏa gì đấy đi đường vẫn phải đợi đến lượt hết, làm gì có ai nhường đâu.

Xe tổng thống Mỹ vs đám súng ống vây quanh còn bị tạt đầu, cướp lối. Cái đám trẻ nít thì đáng vào đâu trong mắt ng ta? 😧