Vào ngành Hán Nôm chúng ta sẽ được học gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khi học ngành Hán Nôm, các bạn sẽ được học nhiều điều thú vị - Học chữ Hán, đặc biệt là đọc chữ Hán theo âm Hán Việt chứ không phải bằng tiếng Trung. Cách đọc Hán Việt đó là cách đọc chữ Hán của người Việt để đọc toàn bộ kho tàng chữ Hán. - Học chữ Nôm dựa trên nền tảng chữ Hán chúng ta đã được học. - Học tiếng Trung Quốc hiện đại. - Được học các văn bản kinh điển của Trung Quốc và các văn bản chữ Hán chữ Nôm của Việt Nam. - Các tri thức văn hóa truyền thống, được tìm hiểu về tri thức của Nho Phật Đạo….
Trả lời
Khi học ngành Hán Nôm, các bạn sẽ được học nhiều điều thú vị - Học chữ Hán, đặc biệt là đọc chữ Hán theo âm Hán Việt chứ không phải bằng tiếng Trung. Cách đọc Hán Việt đó là cách đọc chữ Hán của người Việt để đọc toàn bộ kho tàng chữ Hán. - Học chữ Nôm dựa trên nền tảng chữ Hán chúng ta đã được học. - Học tiếng Trung Quốc hiện đại. - Được học các văn bản kinh điển của Trung Quốc và các văn bản chữ Hán chữ Nôm của Việt Nam. - Các tri thức văn hóa truyền thống, được tìm hiểu về tri thức của Nho Phật Đạo….