1. Khoa học

Vật chất tối,năng lượng tối là gì Tại sao nhờ nó thì vũ trụ ngày càng được mở rộng?

Gần đây,vũ trụ đang ngày càng nở ra với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng, và các nhà khoa học đã tạo ra khái niệm năng lượng tối. Vậy bản chất của năng lượng tối là gì?
Từ khóa: khoa học

Mình ko nghĩ năng lượng tối tồn tại. Bạn nên xem Challenging the Myths of Astronomy của Dr Chuck Missler trên youtube. Lí do các nhà khoa học cho rằng có vật chất tối là do lực hấp dẫn ko đủ để hút các vật vào nhau nên hẳn phải có các năng lượng khác mà con người ko thể thấy. Trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy lực điện trường mới là thứ hút các vật vào nhau.

Muốn tìm hiểu bạn nên xem vedio đó.

Trả lời

Mình ko nghĩ năng lượng tối tồn tại. Bạn nên xem Challenging the Myths of Astronomy của Dr Chuck Missler trên youtube. Lí do các nhà khoa học cho rằng có vật chất tối là do lực hấp dẫn ko đủ để hút các vật vào nhau nên hẳn phải có các năng lượng khác mà con người ko thể thấy. Trên thực tế, có nhiều bằng chứng cho thấy lực điện trường mới là thứ hút các vật vào nhau.

Muốn tìm hiểu bạn nên xem vedio đó.