Vẻ bề ngoài có quan trọng hay không

Từ khóa: Sức khoẻ

Bạn thử hỏi bản thân xem nó có quan trọng hay không? Bạn có bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của người khác hay không? Nếu câu trl của bạn là có thì nó là có quan trọng rồi đó. Còn nếu câu trl là không thì chúc bạn tìm được những người cũng không xem vẻ bề ngoài là quan trọng.

Nhưng tin buồn là nó lại khá quan trọng đối với số đông.

Trả lời

Bạn thử hỏi bản thân xem nó có quan trọng hay không? Bạn có bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của người khác hay không? Nếu câu trl của bạn là có thì nó là có quan trọng rồi đó. Còn nếu câu trl là không thì chúc bạn tìm được những người cũng không xem vẻ bề ngoài là quan trọng.

Nhưng tin buồn là nó lại khá quan trọng đối với số đông.