Vì sao bầu trời ban đêm lại có màu đen?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

để ta đi ngủ
Trả lời
để ta đi ngủ
vì sao chúng ta phải làm cái trò này?