Vì sao các cụ ở quê tôi thường bảo "Ráng mỡ gà ai có nhà thì chống" ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ráng mỡ gà là hiện tượng xuất hiện các đám mây có màu mỡ gà. Thường khi các đám mây này tới đỉnh đầu thì sẽ có bão. Các nhà khoa học cho biết khi cơn bão tới gần không khí bị xáo động mạnh, gia tăng các hạt hơi nước nhỏ trong không khí. Ánh sáng mặt trời khi đó sẽ bị tán xạ mạnh đối với các tia có bước sóng ngắn do đó chỉ có tia màu đỏ chiếu xuống. Hơn nữa trước lúc bão đổ tới trên đỉnh đầu thường che phủ bởi lớp mây vũ tầng dày đặc. Ánh sáng mặt trời chiều chếch vào lúc buổi sớm hay sẩm tối ta sẽ thấy có màu như vậy. Nhìn ráng mỡ gà là sắp có bão nên phải lo chống đỡ cho các nhà chưa xây kiên cố để tránh bị đổ.
Trả lời
Ráng mỡ gà là hiện tượng xuất hiện các đám mây có màu mỡ gà. Thường khi các đám mây này tới đỉnh đầu thì sẽ có bão. Các nhà khoa học cho biết khi cơn bão tới gần không khí bị xáo động mạnh, gia tăng các hạt hơi nước nhỏ trong không khí. Ánh sáng mặt trời khi đó sẽ bị tán xạ mạnh đối với các tia có bước sóng ngắn do đó chỉ có tia màu đỏ chiếu xuống. Hơn nữa trước lúc bão đổ tới trên đỉnh đầu thường che phủ bởi lớp mây vũ tầng dày đặc. Ánh sáng mặt trời chiều chếch vào lúc buổi sớm hay sẩm tối ta sẽ thấy có màu như vậy. Nhìn ráng mỡ gà là sắp có bão nên phải lo chống đỡ cho các nhà chưa xây kiên cố để tránh bị đổ.