Vì sao các cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt 24h trong ngày, 365 ngày trong năm nhưng vẫn gắn khoá cửa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

cửa hàng tiện lợi

,

kiến thức chung

Vì nói là mở 100% thời gian nhưng cũng phải có lúc đóng cửa để kiểm kê, bảo trì chẳng hạn. Hoặc dự phòng cho cả lúc xảy ra thiên tai, bạo động. Những lúc này chắc chắn phải đóng cửa, khóa cửa. Nếu ko có sẵn khóa thì lấy đâu :D

Trả lời

Vì nói là mở 100% thời gian nhưng cũng phải có lúc đóng cửa để kiểm kê, bảo trì chẳng hạn. Hoặc dự phòng cho cả lúc xảy ra thiên tai, bạo động. Những lúc này chắc chắn phải đóng cửa, khóa cửa. Nếu ko có sẵn khóa thì lấy đâu :D

Một lí do nữa là vì cửa nào thiết kế cũng có sẵn khóa rồi :)))