Vì sao chôn xác mèo chết vào gốc khế thì cây khế chua biến thành cây khế ngọt?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đặc điểm của các sản phẩm nông nghiệp (thóc ngô, đậu đỗ, hoa quả...) quyết định bởi tính di truyền. Các yếu tố ngoại cảnh (phân bón, nước nôi, chăm sóc...) chỉ ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng, phát triển của cây trồng mà thôi. Ngày nay người ta đã tạo được những giống khế ngọt dùng làm thức ăn tráng miệng (sau bữa ăn) hoặc ép lấy nước đóng chai, đóng hộp rất ngon. Chúng ta nên nhập và trồng các loại giống này. Việc chôn xác mèo không có hiệu quả rõ như việc bón nhiều vôi vào gốc khế, dù sao thì không có thể nào biến được cây khế chua thành cây khế ngọt.
Trả lời
Đặc điểm của các sản phẩm nông nghiệp (thóc ngô, đậu đỗ, hoa quả...) quyết định bởi tính di truyền. Các yếu tố ngoại cảnh (phân bón, nước nôi, chăm sóc...) chỉ ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng, phát triển của cây trồng mà thôi. Ngày nay người ta đã tạo được những giống khế ngọt dùng làm thức ăn tráng miệng (sau bữa ăn) hoặc ép lấy nước đóng chai, đóng hộp rất ngon. Chúng ta nên nhập và trồng các loại giống này. Việc chôn xác mèo không có hiệu quả rõ như việc bón nhiều vôi vào gốc khế, dù sao thì không có thể nào biến được cây khế chua thành cây khế ngọt.