Vì sao con voi to thế mà mỗi lứa chỉ đẻ được 1 con còn con chuột nhắt nhỏ xíu lại đẻ được nhiều con?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vi sinh vật (virut, vi khuẩn, sạ khuẩn, nấm men, nấm sợi, vi tảo) nhỏ hơn con chuột hàng chục vạn lần trở lên vậy mà chúng lại có tốc độ sinh sản còn cao hơn gấp bội. Năng lực sinh sản và tốc độ sinh sôi nảy nở quyết định bởi tính di truyền của từng loại sinh vật Nếu con voi cùng đẻ nhiều như chuột thì ắt hẳn chúng sẽ bị tuyệt chủng bởi vì đâu có phải “trời sinh voi, trời sinh cỏ”.
Trả lời
Vi sinh vật (virut, vi khuẩn, sạ khuẩn, nấm men, nấm sợi, vi tảo) nhỏ hơn con chuột hàng chục vạn lần trở lên vậy mà chúng lại có tốc độ sinh sản còn cao hơn gấp bội. Năng lực sinh sản và tốc độ sinh sôi nảy nở quyết định bởi tính di truyền của từng loại sinh vật Nếu con voi cùng đẻ nhiều như chuột thì ắt hẳn chúng sẽ bị tuyệt chủng bởi vì đâu có phải “trời sinh voi, trời sinh cỏ”.