Cua đen với cua đỏ chạy thi với nhau, con nào thắng?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

biết rồi còn hỏi
Trả lời
biết rồi còn hỏi
cua trắng thắng
Chú là ai cháu không biết chú tl sai rồi