Vì sao nước ta không có núi lửa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chẳng lẽ bạn lại muốn nước ta có núi lửa? Núi lửa được gặp ở những nơi vỏ trái đất có vận động mạnh và ở những nơi vỏ trái đất mỏng yếu. Ở đáy Thái Bình Dương có nhiều vùng đất lõm sâu và ở đó vỏ trái đất rất mỏng. Vành đai núi lửa Thái Bình Dương là một đường vòng cung chạy dài từ Nhật Bản qua các quần đảo Aleutian, Kuril, Philippin tới tận bờ biển phía Tây của châu Mỹ. Trong vành đai này có tới trên 200 núi lửa “sống”. Đảo Hawaii chính là hình thành từ 5 núi lửa nóng chảy hợp lại mà thành.
Trả lời
Chẳng lẽ bạn lại muốn nước ta có núi lửa? Núi lửa được gặp ở những nơi vỏ trái đất có vận động mạnh và ở những nơi vỏ trái đất mỏng yếu. Ở đáy Thái Bình Dương có nhiều vùng đất lõm sâu và ở đó vỏ trái đất rất mỏng. Vành đai núi lửa Thái Bình Dương là một đường vòng cung chạy dài từ Nhật Bản qua các quần đảo Aleutian, Kuril, Philippin tới tận bờ biển phía Tây của châu Mỹ. Trong vành đai này có tới trên 200 núi lửa “sống”. Đảo Hawaii chính là hình thành từ 5 núi lửa nóng chảy hợp lại mà thành.