Vì sao vỏ trái cây lại chứa nhiều dinh dưỡng hơn phần thịt?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

trái cây

,

khoa học

Ở đâu nghiên cứu mà hay vậy quynh đài?
Trả lời
Ở đâu nghiên cứu mà hay vậy quynh đài?
Thanh niên thích ăn vỏ thắc mắc : ))