1. Khoa học

Vì tóc không được bảo quản trong hoá thạch vậy nên các bạn có nghĩ khủng long cũng sẽ có tóc không?

Có thể sẽ có trông như thế này?

https://cdn.noron.vn/2022/06/24/57419153206812649-1656056016.jpg
Từ khóa: khung_long, khoa học

Không có loài động vật nào có tóc cả, có thế nào thì bọn nó chỉ đc gọi là có lông thôi. Nên chắc chắn ko có con khủng long nào có tóc cả đâu dù tóc có thể hóa thạch hay ko.

Mà nếu có như vậy thì ng ta cũng tìm ra thôi, hóa thạch khủng long có lông vũ cũng đầy ra, ko lẽ tóc rậm như hình vậy mà ko có dấu vết :D

Trả lời

Không có loài động vật nào có tóc cả, có thế nào thì bọn nó chỉ đc gọi là có lông thôi. Nên chắc chắn ko có con khủng long nào có tóc cả đâu dù tóc có thể hóa thạch hay ko.

Mà nếu có như vậy thì ng ta cũng tìm ra thôi, hóa thạch khủng long có lông vũ cũng đầy ra, ko lẽ tóc rậm như hình vậy mà ko có dấu vết :D