Vị trí ngồi trong bàn ăn của người Hàn Quốc thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vị trí ngồi trong bữa ăn của người Hàn Quốc được xếp theo địa vị xã hội hoặc thứ tự tuổi tác. Theo đó, người có địa vị xã hội thấp nhất thì ngồi gần cửa ra vào nhất. Một trong những lưu ý trong bữa ăn của người Hàn Quốc mà bạn cần biết đó là khi người lớn tuổi nhất hoặc có địa vị xã hội cao nhất nhấc đũa thì lúc đó mọi người mới có thể bắt đầu ăn, bữa ăn mới bắt đầu.
Trả lời
Vị trí ngồi trong bữa ăn của người Hàn Quốc được xếp theo địa vị xã hội hoặc thứ tự tuổi tác. Theo đó, người có địa vị xã hội thấp nhất thì ngồi gần cửa ra vào nhất. Một trong những lưu ý trong bữa ăn của người Hàn Quốc mà bạn cần biết đó là khi người lớn tuổi nhất hoặc có địa vị xã hội cao nhất nhấc đũa thì lúc đó mọi người mới có thể bắt đầu ăn, bữa ăn mới bắt đầu.