Vị vua nào được gọi là Vua Mặt Trời?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vua Louis XIV. Vì ông là hiện thân của quyền lực tuyệt đối. Ông khống chế hệ thống tòa án, kiểm soát quân đội và giới quý tộc. Với uy tín của mình, ông đã lôi kéo được nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư, các văn sĩ, kĩ sư và các nhà khoa học tài giỏi nhất thời đó đến với triều đình của mình. Ông tự biến mình thành mặt trời, ban phát ánh sáng cho những ai mà ông ưa thích và vì vậy được gọi bằng cái tên “Vua Mặt Trời”.
Trả lời
Vua Louis XIV. Vì ông là hiện thân của quyền lực tuyệt đối. Ông khống chế hệ thống tòa án, kiểm soát quân đội và giới quý tộc. Với uy tín của mình, ông đã lôi kéo được nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư, các văn sĩ, kĩ sư và các nhà khoa học tài giỏi nhất thời đó đến với triều đình của mình. Ông tự biến mình thành mặt trời, ban phát ánh sáng cho những ai mà ông ưa thích và vì vậy được gọi bằng cái tên “Vua Mặt Trời”.