Việc đưa môn phát triển chương trình sinh học phổ thông vào giảng dạy có phù hợp không ? vì sao?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rất phù hợp và cần thiết. Bởi vì thông qua môn học sinh viên nắm được chương trình tổng thế của môn sinh học từ đó biết được những nội dung cần chú trọng, bổ xung để xây dựng một kế hoạch dạy học phù hợp khi đi đi thực tập và đi dạy về sau này.
Trả lời
Rất phù hợp và cần thiết. Bởi vì thông qua môn học sinh viên nắm được chương trình tổng thế của môn sinh học từ đó biết được những nội dung cần chú trọng, bổ xung để xây dựng một kế hoạch dạy học phù hợp khi đi đi thực tập và đi dạy về sau này.