Việc xả rác bừa bãi ảnh hưởng như thế nào đối với sức khoẻ con người?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Xả rác bừa bãi sẽ làm ô nhiễm đến môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người ngày càng bị bệnh tật do phải sống trong môi trường độc hại ô nhiễm gây ra

Trả lời

Xả rác bừa bãi sẽ làm ô nhiễm đến môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người ngày càng bị bệnh tật do phải sống trong môi trường độc hại ô nhiễm gây ra

Con người dễ mắc bệnh về đường hô hấp

Ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nghiêm trọng
Dễ mắc nhiều bệnh

Gây nhiều bệnh tật

Vì bỏ rác, tại các đống rác sẽ có nhìu vi khuẩn, độc tố gây hại đến sức khỏe con người

Vô hình dung ra là con người tự tạo ra con quỷ mang tên ô nhiễm môi trường và nó bóp cổ làm con người chết dần chết mòn mỗi ngày