Việt Nam có bao nhiêu tỉnh giáp biển?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

có tất cả 28 tỉnh, thành phố giáp biển
Trả lời
có tất cả 28 tỉnh, thành phố giáp biển