Bão thường phát sinh từ đâu và vì sao có sự xuất hiện các cơn bão?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Muốn phát sinh ra bão phải có hai điều kiện: nhiệt độ cao, hơi nước dồi dào, ở vùng biển nhiệt đới thường xuất hiện các cơn bão vào mùa mưa bão. Ở đó nhiệt độ không khí thường cao, khí nóng bốc lên cao tạo ra vùng áp thấp trên mặt đất. Khi đó không khí các vùng xung quanh sẽ ào ạt đổ vào và xoáy tròn do có tác động tự quay quanh mình của trái đất. không khí bốc lên cao gặp lạnh, hơi nước tụ thành mưa và tỏa nhiệt. Điều đó làm tăng cường thêm dòng khí bốc lên cao và càng làm giảm áp suất ở mặt đất, làm cho cơn xoáy không khí càng mãnh liệt. Đó là sự xuất hiện của các cơn bão.
Trả lời
Muốn phát sinh ra bão phải có hai điều kiện: nhiệt độ cao, hơi nước dồi dào, ở vùng biển nhiệt đới thường xuất hiện các cơn bão vào mùa mưa bão. Ở đó nhiệt độ không khí thường cao, khí nóng bốc lên cao tạo ra vùng áp thấp trên mặt đất. Khi đó không khí các vùng xung quanh sẽ ào ạt đổ vào và xoáy tròn do có tác động tự quay quanh mình của trái đất. không khí bốc lên cao gặp lạnh, hơi nước tụ thành mưa và tỏa nhiệt. Điều đó làm tăng cường thêm dòng khí bốc lên cao và càng làm giảm áp suất ở mặt đất, làm cho cơn xoáy không khí càng mãnh liệt. Đó là sự xuất hiện của các cơn bão.