Việt Nam có bao nhiêu vùng văn hoá, kể tên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Việt Nam có 6 vùng văn hoá là: vùng văn hoá Bắc Bộ, vùng văn hoá Việt Bắc, vùng văn hoá Tây Bắc, vùng văn hoá Tây Nguyên, vùng văn hoá Trung Bộ, vùng văn hoá Nam Bộ
Trả lời
Việt Nam có 6 vùng văn hoá là: vùng văn hoá Bắc Bộ, vùng văn hoá Việt Bắc, vùng văn hoá Tây Bắc, vùng văn hoá Tây Nguyên, vùng văn hoá Trung Bộ, vùng văn hoá Nam Bộ