Việt Nam nằm ở phía nào của Biển Đông?

  Từ khóa: tinh hoa việt nam

  Phía Tây

  Trả lời

  Phía Tây

  Việt Nam nằm ở Phía Tây của Biển Đông.
  Phía Tây
  Việt nam ở phía tây của biển đông
  Phía tây

  phía tây

  phía tây

  Phía tây
  Phía tây của biển đông

  Phía Tây