Có bạn nào dự định dấn thân vào nghề CONTENT?

  1. Marketing

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

content

,

content marketing

,

marketing

,

hướng nghiệp

Có! Và mình đang dấn nửa phần thân vào đó rồi =))).

Trả lời

Có! Và mình đang dấn nửa phần thân vào đó rồi =))).

Nếu có ai chia sẻ kinh nghiệm, tôi sẽ thử ngay liền và lập tức hì hì