Nghề nghiệp hiện tại có nằm trong dự định trước đây của bạn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Thực ra nghề nghiệp hiện tại của mình chính là ngành mình đã chọn từ hồi bé, rồi cũng là ngành mình đã chọn để thi đại học. Nhưng mà mình lại là người bỏ ngang giữa chừng. Mình bỏ học từ năm thứ 3 Đại học. Nguyên nhân thì rất nhiều nhưng nguyên nhân chính là vì chương trình học ở trường không dạy chuyên môn Nghiên cứu Văn học như mình muốn. Thế là bye bye. Mình cũng có cân nhắc thi sang trường khác nhưng mà sau thấy như vậy thật mất thời gian. Việc mình đeo đuổi chẳng liên quan gì đến những thứ trường dạy, dù là cùng một ngành nghề đó!

Trả lời

Thực ra nghề nghiệp hiện tại của mình chính là ngành mình đã chọn từ hồi bé, rồi cũng là ngành mình đã chọn để thi đại học. Nhưng mà mình lại là người bỏ ngang giữa chừng. Mình bỏ học từ năm thứ 3 Đại học. Nguyên nhân thì rất nhiều nhưng nguyên nhân chính là vì chương trình học ở trường không dạy chuyên môn Nghiên cứu Văn học như mình muốn. Thế là bye bye. Mình cũng có cân nhắc thi sang trường khác nhưng mà sau thấy như vậy thật mất thời gian. Việc mình đeo đuổi chẳng liên quan gì đến những thứ trường dạy, dù là cùng một ngành nghề đó!

Chẳng liên quan gì luôn :) mình học dhoc ngành kế toán, thạc sĩ MBA, tiến sĩ bậc 1 ngành quản trị chiến lược. Nhưng giữa chừng bỏ đi Thái học yoga và y học cổ truyền. H mình dạy yoga trị liệu, tư vấn dưỡng sinh, và làm dịch thuật 🤣🤣🤣 nhưng cả quãng đường đó phục vụ cho công việc của mình bây giờ. Quan trọng là bản thân phải không ngừng đi tìm kiếm điều gì là phù hợp cho bản thân và bổn phận của mình là gì, thì công việc nó sẽ là công cụ để thực hiện bổn phận đó, thay vì là cần câu cơm và đi làm trong chán nản cho xong nghĩa vụ. 

Không nằm trong dự định nhưng cũng gọi là có liên quan. Mình làm part-time thôi, học vẫn là chính.

Không nếu trước đây là lúc mới thi đại học. Mình thấy câu "nghề chọn mình" cũng khá đúng với trường hợp của mình. Kiểu dòng đời đưa đẩy mình đến với nó và bản thân mình cũng thích ứng, hoà nhập với nó rất nhanh. 
Có vẻ không bạn ạ. Nhưng lại rất hợp với mình.