1. Hướng nghiệp

Con gái có nên vào ngành cảnh sát không ?

Từ khóa: hướng nghiệp
Có nếu bạn là CON ÔNG CHÁU CHA, còn nếu dân đen thì nên theo Tổ ngành Hoa rơi cửa phật 1 quật 500^

Trả lời

Có nếu bạn là CON ÔNG CHÁU CHA, còn nếu dân đen thì nên theo Tổ ngành Hoa rơi cửa phật 1 quật 500^
Vào được thì tốt
Nên vào nếu được
Có nhé😉

cảnh sát mà là nữ thì chỉ tiêu cao lắm khó mà đậu