Con gái có nên vào ngành cảnh sát không ?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Chỉ cần bạn thích là được. Tương lai của mình do mình định đoạt bạn ạ. Suy nghĩ độc lập, tự hào với quyết định của chính bạn. Thành công bạn hưởng, thất bại cũng bạn rút kinh nghiệm, chả ma nào gánh thế cho bạn cả. Chúc toại ok
Trả lời
Chỉ cần bạn thích là được. Tương lai của mình do mình định đoạt bạn ạ. Suy nghĩ độc lập, tự hào với quyết định của chính bạn. Thành công bạn hưởng, thất bại cũng bạn rút kinh nghiệm, chả ma nào gánh thế cho bạn cả. Chúc toại ok

khó, khổ và khô khan 

Có nếu bạn là CON ÔNG CHÁU CHA, còn nếu dân đen thì nên theo Tổ ngành Hoa rơi cửa phật 1 quật 500^
Vào được thì tốt
Nên vào nếu được
Có nhé😉

cảnh sát mà là nữ thì chỉ tiêu cao lắm khó mà đậu