Với trình độ quân sự của nhân loại hiện nay, chiến tranh thế giới thứ ba sẽ như thế nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

chiến tranh

,

chiến tranh thế giới thứ

,

xã hội

Người ta thường tin rằng có hai hình thức chiến tranh thế giới.

1. Đầu tiên là dựa trên suy đoán về Chiến tranh thế giới thứ 2. Một khi một quốc gia bước vào một cuộc chiến toàn diện, một quốc gia khác sẽ đầu hàng trong nháy mắt, hoặc một bên như Liên Xô và Đức sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn do vũ khí hiện đại và năng lực sản xuất quá mạnh, các nước nhỏ thiếu chiều sâu chiến lược có thể bị thiệt hại nặng nề, thậm chí phá hủy các thành phố và căn cứ quân sự quan trọng ngay từ đầu => Phải đầu hàng ngay lập tức. Nếu một cường quốc như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga tham chiến, chiến tranh Xô-Đức có thể sẽ lặp lại và chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi một bên đổ giọt máu cuối cùng.

2. Kịch bản thứ hai là một cuộc chiến tranh toàn cầu theo nghĩa truyền thống sẽ không nổ ra và cuộc chiến sẽ kết thúc với sự khuất phục và tiêu diệt hoàn toàn của một bên giữa các cường quốc. Thay vào đó, thế giới sẽ rơi vào các cuộc giao tranh kéo dài, cường độ thấp với quy mô cục bộ. Trong giai đoạn này, chiến tranh sẽ diễn ra dưới dạng các cuộc xung đột cục bộ, kích động đảo chính các lực lượng đối lập nội bộ và các cuộc chiến tranh giành độc lập và độc lập cục bộ (điều này đã xảy ra ở Ukraine, Đông và Tây Ukraine thực sự đã bị chia cắt với một bên ủng hộ Nga và một bên ủng hộ EU). Chiến tranh cuối cùng sẽ biến thành một loạt các phương tiện để chia cắt một quốc gia thông qua một loạt các phương tiện như xung đột vũ trang ở những nơi nhỏ, các cuộc đảo chính nội bộ, v.v.

Trả lời

Người ta thường tin rằng có hai hình thức chiến tranh thế giới.

1. Đầu tiên là dựa trên suy đoán về Chiến tranh thế giới thứ 2. Một khi một quốc gia bước vào một cuộc chiến toàn diện, một quốc gia khác sẽ đầu hàng trong nháy mắt, hoặc một bên như Liên Xô và Đức sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn do vũ khí hiện đại và năng lực sản xuất quá mạnh, các nước nhỏ thiếu chiều sâu chiến lược có thể bị thiệt hại nặng nề, thậm chí phá hủy các thành phố và căn cứ quân sự quan trọng ngay từ đầu => Phải đầu hàng ngay lập tức. Nếu một cường quốc như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga tham chiến, chiến tranh Xô-Đức có thể sẽ lặp lại và chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi một bên đổ giọt máu cuối cùng.

2. Kịch bản thứ hai là một cuộc chiến tranh toàn cầu theo nghĩa truyền thống sẽ không nổ ra và cuộc chiến sẽ kết thúc với sự khuất phục và tiêu diệt hoàn toàn của một bên giữa các cường quốc. Thay vào đó, thế giới sẽ rơi vào các cuộc giao tranh kéo dài, cường độ thấp với quy mô cục bộ. Trong giai đoạn này, chiến tranh sẽ diễn ra dưới dạng các cuộc xung đột cục bộ, kích động đảo chính các lực lượng đối lập nội bộ và các cuộc chiến tranh giành độc lập và độc lập cục bộ (điều này đã xảy ra ở Ukraine, Đông và Tây Ukraine thực sự đã bị chia cắt với một bên ủng hộ Nga và một bên ủng hộ EU). Chiến tranh cuối cùng sẽ biến thành một loạt các phương tiện để chia cắt một quốc gia thông qua một loạt các phương tiện như xung đột vũ trang ở những nơi nhỏ, các cuộc đảo chính nội bộ, v.v.