Vũ trụ, Ngân hà, Thiên hà là gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Có vẻ câu hỏi này giống câu của bạn, có bạn trong dó trả lời cũng khá đầy đủ


Trả lời

Có vẻ câu hỏi này giống câu của bạn, có bạn trong dó trả lời cũng khá đầy đủ


Vũ trụ là tập cha của Thiên Hà, cực kỳ rộng lớn và không thể biết giới hạn ở đâu, Thiên Hà là tập con của Vũ Trụ và là tập cha của nhiều thứ khác như hành tinh, ngôi sao, tinh vân, thậm chí có các hố đen nhỏ,...:)), có giới hạn và nhỏ hơn Vũ Trụ. Còn Ngân Hà là tên gọi của 1 thiên hà có chứa hệ Mặt Trời của chúng ta. Milky Way, dịch ra là Dải Ngân Hà

Theo mình gg có mà?