Xe công nghệ có lợi thế gì khi không còn rẻ?

  1. Công nghệ thông tin

Mình thấy có vẻ như bây giờ gọi xe công nghệ cũng không còn rẻ như ngày trước nữa, thì không biết nếu tiếp tục thì hình thức này còn duy trì được lâu không nhỉ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nó vẫn là tối ưu vì một số lý do như:

- Tiện lợi, gọi được mọi lúc mọi nơi để liên tục có xe

- An toàn vì tài xế được xác minh, được Grab đứng ra kiểm định

- Chi phí được báo trước và không có nhập nhèm chi phí

Ngược lại cũng nên xem xét mức phí của từng cuốc xe và cả cách Grab đang charge phí tài xế, chính sách của Nhà nước cũng là gọng kìm khiến DN điêu đứng.

Trả lời

Nó vẫn là tối ưu vì một số lý do như:

- Tiện lợi, gọi được mọi lúc mọi nơi để liên tục có xe

- An toàn vì tài xế được xác minh, được Grab đứng ra kiểm định

- Chi phí được báo trước và không có nhập nhèm chi phí

Ngược lại cũng nên xem xét mức phí của từng cuốc xe và cả cách Grab đang charge phí tài xế, chính sách của Nhà nước cũng là gọng kìm khiến DN điêu đứng.