XEM NGHỀ NGHIỆP THÔNG QUA ĐƯỜNG CHỈ TAY

  1. Tâm linh

Sau khi tìm được lĩnh vực công việc thích hợp, từ việc xem xét kết cấu của bàn tay, chúng ta lại có thể từ những đặc điểm của đường chỉ tay, cùng với nhiều những thông tin khác kèm theo để tìm hiểu về chức nghiệp trong tương lai của bản thân. Đường chỉ tay có thể biểu thị tài năng và tâm trí đặc thù của mỗi cá nhân, thậm chí có thể cho biết vào thời gian nào chúng ta thay đổi công việc.

ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG

Do nhu cầu kinh tế, thêm sự khuyết thiếu rèn luyện và cơ hội nên nhiều người thường không thể phát huy được sở trường mà chỉ có thể làm những công việc mưu sinh miễn cưỡng qua ngày. Nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn đó sẽ có thể nhìn thấy trên đường Thái dương.

image


Đường Thái dương đơn điệu : Đường Thái dương là chỉ tiêu cho thấy mức độ thỏa mãn đối với công việc; đường Thái dương in sâu biểu thị người này đối với công việc luôn tìm được cảm giác vui vẻ và thỏa mãn.

image


Có nhiều đường Thái dương : Nhiều đường Thái dương biểu thị người này đa tài đa nghệ, họ có thể thành công trên các lĩnh vực khác nhau, họ không có sự nhẫn nại tốt nhưng lại có tâm lý sắc bén, sức chú ý của họ có thể phân tán trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Người có nhiều đường Thái dương đại biểu cho khả năng thích ứng rất tốt, là người luôn có nhân sinh quan tích cực.

(XEM TAY BIẾT NGƯỜI)

Từ khóa: 

nhân tướng học

,

nhân tướng

,

tướng số

,

chỉ tay

,

xem chỉ tay

,

tâm linh