Nên làm gì để ngăn chăn sự biến mất của đa dạng sinh học?

  1. Xã hội

Theo infographic này thì sự biến mất của đa dạng sinh học đang có những hệ lũy đến trái đất này trong vào thập kỷ nữa, các hành động cụ thể mà những người là nhân viên văn phòng có thể làm được để cải thiện tình trạng này là gì?

56972049_2233950140014056_7254445697066336256_n


Từ khóa: 

đa dạng sinh học

,

mất cân bằng sinh thái

,

xã hội