Xin việc làm thêm ở nước ngoài có khó không?

  1. Hướng nghiệp

Mình thấy bây giờ ở VN xin việc làm thêm rất dễ, đặc biệt là những bạn sinh viên như mình. Còn không biết ở nước ngoài thì thế nào?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Tùy thuộc vào nơi bạn học tập và làm việc, nhưng theo mình thấy hiện nay đa dạng phong phú các ngành nghề ở cả nước ngoài và Việt Nam. Ví dụ như các công việc part-time như phục vụ, bưng bê, phát tờ rơi,...Đây đều là những công việc phổ biến và yêu cầu ít kĩ năng nên gần như ở quốc gia nào cũng tồn tại.

Trả lời

Tùy thuộc vào nơi bạn học tập và làm việc, nhưng theo mình thấy hiện nay đa dạng phong phú các ngành nghề ở cả nước ngoài và Việt Nam. Ví dụ như các công việc part-time như phục vụ, bưng bê, phát tờ rơi,...Đây đều là những công việc phổ biến và yêu cầu ít kĩ năng nên gần như ở quốc gia nào cũng tồn tại.