Ý nghĩa của ngày sách Việt Nam (21/4) là gì?

  1. Sách

Hnay mình thấy trên tờ lịch ghi ngày sách Việt Nam nhưng không biết có ý nghĩa gì? tức là ngày này để ca ngợi sách hay là cổ vũ người ta đọc sách đấy nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/04/21/21-4-ngay-gi-1650507851.jpg
Từ khóa: 

sách

Cả 2 nhé bạn. Đây là ngày hội khuyến đọc của cả nước (được bắt đầu từ năm 2014). Trong tháng này có nhiều hoạt động về sách diễn ra lắm. Bạn nào mà thích sách thì tháng này tha hồ có dịp sắm sách vì hội sách, sự kiện sách liên miên từ đầu tháng tới giờ đấy.

Trả lời

Cả 2 nhé bạn. Đây là ngày hội khuyến đọc của cả nước (được bắt đầu từ năm 2014). Trong tháng này có nhiều hoạt động về sách diễn ra lắm. Bạn nào mà thích sách thì tháng này tha hồ có dịp sắm sách vì hội sách, sự kiện sách liên miên từ đầu tháng tới giờ đấy.