Ý nghĩa của Quốc kì Pháp?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Được ra đời trong cuộc Cách mạng năm 1789, khi đó dân quân mở cuộc tấn công phá ngục Bastille ở Paris. Hình ảnh quân lính cách mạng đầu đội mũ xanh dương – đỏ – trắng lúc bấy giờ được lấy làm nền cho màu lá cờ. Quốc kỳ Pháp thiết kế 3 dải dọc màu xanh da trời, trắng, và đỏ tượng trưng cho Tự do – Bình đẳng – Bác ái.
Trả lời
Được ra đời trong cuộc Cách mạng năm 1789, khi đó dân quân mở cuộc tấn công phá ngục Bastille ở Paris. Hình ảnh quân lính cách mạng đầu đội mũ xanh dương – đỏ – trắng lúc bấy giờ được lấy làm nền cho màu lá cờ. Quốc kỳ Pháp thiết kế 3 dải dọc màu xanh da trời, trắng, và đỏ tượng trưng cho Tự do – Bình đẳng – Bác ái.