"You should be somebody, not nobody."?

  1. Kỹ năng mềm

Mình có trao đổi công việc với đối tác và bất ngờ nhận được một câu nói khiến mình suy nghĩ rất nhiều, nhất là trong giai đoạn mà bản thân mình đang cảm thấy mất phương hướng.

Mọi người nghĩ thế nào ạ?

Mình xin cảm ơn!
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Làm người ai cũng cần phải có điểm nhấn của riêng mình mà bạn. Khi có ai đó hỏi về bạn, ít nhất người được hỏi phải nghĩ ngay ra 3 tính từ để nói về bạn thì mới được, dù là tính từ xấu hay tốt, nhưng ít ra họ còn nhớ về bạn. Đằng này được hỏi lại cứ ậm ừ mãi không nghĩ ra thì tức là người nhạt nhoà, không có điểm nhấn. Như vậy thì chán lắm.

Trả lời

Làm người ai cũng cần phải có điểm nhấn của riêng mình mà bạn. Khi có ai đó hỏi về bạn, ít nhất người được hỏi phải nghĩ ngay ra 3 tính từ để nói về bạn thì mới được, dù là tính từ xấu hay tốt, nhưng ít ra họ còn nhớ về bạn. Đằng này được hỏi lại cứ ậm ừ mãi không nghĩ ra thì tức là người nhạt nhoà, không có điểm nhấn. Như vậy thì chán lắm.