1. Noron.vn
  2. Nguyên Vũ
Avatar user Nguyên Vũ

Nguyên Vũ

1 điều ai đó từng nhận xét về bạn mà bạn không bao giờ quên?

Một người bạn mới gặp nói với mình rằng trông mình rất tự tin. Câu nói ấy truyền động lực cho mình rất nhiều.

Từ khóa: tâm lí , nhận xét , suy nghĩ

"Mày xấu thế" - 1 nhận xét nghiêm túc và được nói thẳng với mình.