1. Noron.vn
  2. Nguyen Daisy
Avatar user Nguyen Daisy

Nguyen Daisy

"Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ; quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt.”- Trang Tử

Mình cũng từng đọc một cuốn sách bàn về hiện tượng này, nhìn chung rất thú vị nhưng cũng rất khó nắm bắt. "Nhạt" phải gặp đúng người tri kỷ thì họ mới cảm nhận được chỗ tinh tế. Sự tinh khiết của nước trắng thường trên một bậc so với hương thơm của trà hay vị nồng của chén rượu.

https://cdn.noron.vn/2021/08/13/minh-triet-phuong-dong-va-triet-hoc-phuong-tay-ban-ve-cai-nhat-lr5mm893abeef678a4e899c4d347598fe3500grande-1628820666.jpg