Một bức ảnh đẹp nên mình muốn chia sẻ

  1. Tâm sự cuộc sống

BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC, THỨ MÀ BẠN MẤT ĐI RỒI CŨNG SẼ QUAY TRỞ VỀ BÊN BẠN

Nền sân tiểu khu nơi tôi ở bị khuyết mất một viên gạch, chẳng bao lâu sau thì những cánh hoa rơi đã lấp đầy khoảng trống viên gạch bị mất kia để lại, trông đẹp vô cung!

Có lẽ cuộc sống cũng giống như thế, thứ mà bạn mất đi bằng cách này hoặc cách khác rồi sẽ lại quay trở về bên bạn.

Ảnh: 南希
https://cdn.noron.vn/2023/05/23/3484482436279624155460259165441238852073119n-1684824067.jpg
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bà làm tui nhớ tới người chị tui quen qua Tarot, hehe một lần thất tình, tui xem hữu duyên qua bà ấy mà tui biết tới hội họa. Bà ấy thích piano, thích vẽ, hay ghé 7eleven. Có lần bà ấy ốm nặng ở bên Đài Loan ấy, nhưng giờ khỏe rồi, đang apply ths hay tiến sỹ bên Đài Loan thì phải.
Trả lời
Bà làm tui nhớ tới người chị tui quen qua Tarot, hehe một lần thất tình, tui xem hữu duyên qua bà ấy mà tui biết tới hội họa. Bà ấy thích piano, thích vẽ, hay ghé 7eleven. Có lần bà ấy ốm nặng ở bên Đài Loan ấy, nhưng giờ khỏe rồi, đang apply ths hay tiến sỹ bên Đài Loan thì phải.

Một tâm hồn đẹp nhìn thấy một bức ảnh đẹp :)