Sự khác biệt giữa Sheer, total và complete ạ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ