10 vị tướng giỏi nhất Việt Nam

  1. Lịch sử

số thứ tự trong bài viét chỉ là ngẫu nhiên không phải xếp hạng

1.Ngô Quyền(17/4/898 - 14/2/944)

Ông là vị vua đầu tiên của triều Ngô trong lịch sử nước ta. Năm 938 sau khi nghe tin nha tướng của cha vợ là Kiều Công Tiễn đã giết cha vợ của ông còn cầu cứu quân Nam Hán ông đã điều quân ra băc truy sát tên phản bội thành công và lãnh đạo cuộc chiến chống quân Nam Hán. Ông cho quân đóng cọc dưới lòng sông đợi khi triều lên thì cho thuyền nhỏ ra dụ quân xâm lược vào trong trận địa đã chuẩn bị, đến lúc triều xuống thì tổng phản công, thuyền chiến của giặc bị vướng vào cọc nhọn, quân giặc chết đến quá nửa, tướng giặc bị giết tại trận

2.Phùng Hưng

Lúc bấy giờ nhà Đường bóc lột nhân dân Việt Nam nặng nề, là 1 vị hào trưởng có tiếng ông đã dấy binh khởi nghĩa.Ông chỉ huy quân đánh Cao Chính Bình lâu ngày không hạ được nên ông đã bao vây phủ đô hộ.Cao Chính Bình đem quân ra đánh không thắng được nên ưu phẫn phát bệnh vàng da rồi chết. Phùng Hưng vào đô hộ phủ trị vì 7 năm rồi mất. Khi mất ông được nhân dân tôn làm Bố Cái đại vương

Từ khóa: 

lịch sử

Cho đến ngày nay sử sách vẫn còn tranh cãi về việc làm thế nào quân của Ngô Quyền có thể đóng cọc trên sông Bạch Đằng. Với công nghệ ngày xưa mà chôn những cây cọc bịt sắt không lồ như vậy được thì thật kỳ tài.

Trả lời

Cho đến ngày nay sử sách vẫn còn tranh cãi về việc làm thế nào quân của Ngô Quyền có thể đóng cọc trên sông Bạch Đằng. Với công nghệ ngày xưa mà chôn những cây cọc bịt sắt không lồ như vậy được thì thật kỳ tài.