1. Noron.vn
  2. Nguyễn Việt Cường
Avatar user Nguyễn Việt Cường

Nguyễn Việt Cường

Bao nhiêu bạn ở noron thực sự hiểu về câu này : Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.?

Có nghĩa là nếu như 1 ngày bạn đi câu cá bạn chỉ câu đc 2 con nhưng bạn cần 3 con để tồn tại 3 bữa thì bạn vẫn được 3 con cá dù thu nhập mỗi ngày chỉ 3 con...

Đây là 1 ước mơ hoặc có thể coi là nghịch lý mà các nước xhcn đứng đầu là Liên Xô từng tuyên truyền rằng họ đã làm được, tuy nhiên trên thực tế đây chỉ là mục tiêu của họ. Trên thế giới hiện tại chỉ có 1 số nước ở vùng Nam Âu, Đông Nam âu là tiệm cận được tiêu chí này.

Ogas, Cybersyn và điều khiển học kinh tế Tương lai cho nền kinh tế XHCN của Việt Nam ?